Supermarktbezorgd

Web applicatie

Rol: Interaction Designer
Duur: Mar 2020 – Juli 2020

www.supermarktbezorgd.nl

Het project is momenteel nog in test/ontwikkelfase.

Dit project wordt in deze casestudie beknopt en visueel weergegeven in verband met een geheimhoudingsverklaring. Er zullen geen inhoudelijke afbeeldingen online worden weergegeven. Wel wordt mijn rol als interaction designer toegelicht en wordt ingegaan op het ux-proces. 

Aanleiding

Uit onderzoek is gebleken dat sinds de coronacrisis mensen steeds meer online aankopen doen uit voorzorg. Dit geldt ook voor de online boodschappen. De grote boodschappenketens als Albert Hein, Jumbo en Picnic bieden al langer de mogelijkheid om online boodschappen te doen. Echter, bestaat deze mogelijkheid nog niet voor alle lokale supermarkten. Het initiatief van de opdrachtgever is een platform te ontwikkelen waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om gebruikers ook online bestellingen te laten plaatsen bij een lokale supermarkt. De vraag van de opdrachtgever was om te onderzoeken hoe we gebruikers en lokale supermarkten samen kunnen brengen in één platform.

Landingspagina

Aanpak

Als interaction designer heb ik ervoor gekozen om User Centered Design (UCD) als ontwerpmethode toe te passen. De reden hiervoor is dat met deze methode het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van goede oplossingen wordt gestroomlijnd en het in deelstappen tot een gebruiksvriendelijk resultaat komt. UCD stopt niet bij het opleveren van de app. De markt blijft veranderen, zo dus ook de gebruikersbehoefte en daarmee de effectiviteit van de app.

Met deze methode kan ik in het ontwerpproces de gebruikers centraal stellen en dieper onderzoeken waar de wensen en behoeftes liggen.

User Centered Design model

Context voor het ontwerp

 • Het op te leveren product is een webapplicatie
 • Het samenbrengen van klanten en lokale supermarkten op één platform
 • de mogelijkheid bieden dat klanten online boodschappen kunnen doen bij een lokale supermarkt

User research

Allereerst ben ik begonnen met user research om te achterhalen waar de gebruikersbehoeftes liggen. Dit heb ik gedaan door interviews af te leggen met mensen die regelmatig online boodschappen doen en daarnaast ook fysiek naar een lokaal supermarkt gaan. Voorts heb ik ook drie lokale supermarkten bezocht voor een interview.  

User interview met eindgebruikers
Doel: achterhalen waar de gebruikersbehoeftes liggen bij online boodschappen doen

Belangrijkste inzichten

 • De mogelijkheid om geplaatste bestellingen te herhalen
 • Vanuit de applicatie oriënteren welke supermarkten in de buurt zijn en welke bezorgen
 • Duidelijke communicatie vanuit de supermarkt m.b.t. bezorgingen en producten
 • Snel navigeren tussen producten
 • Mobielvriendelijke interface

User interview met supermarkteigenaren
Doel: achterhalen waar de wensen en behoeftes liggen.

Belangrijkste inzichten:

 • Door beperkte personeel en geen bezorgdienst wil de supermarkt zelf kunnen instellen op welke dagen bezorgd kan worden (flexibel zijn in bezorging)
 • Afhaalmogelijkheid op dagen dat ze niet (kunnen) bezorgen
 • Supermarkten willen het gebied waar ze bezorgen zelf bepalen (instellen)
 • De bezorgkosten bepalen op basis van bestelling (bijv. bij grote bestelling gratis bezorging)
 • Calculeren hoeveel bezorgingen ze per uur kunnen bezorgen op basis van personeel (hoe meer personeel hoe meer bestellingen kunnen worden bezorgd)
 • Producten en prijzen makkelijk kunnen toevoegen en aanpassen
 • De supermarkten willen de autonomie in eigen handen hebben
 • Ook bezorgingsmogelijkheid na sluitingstijd

Design

Voordat ik ben begonnen met ontwerpen heb ik eerst een competitive analysis uitgevoerd. Dit heb ik gedaan om te achterhalen hoe soortgelijke bedrijven het momenteel hebben opgelost. Op basis van dit onderzoek heb ik met de inzichten die ik heb opgedaan tijdens user research mijn eerste schetsen gemaakt. De schetsen zijn besproken met de opdrachtgever. Er was geen budget om de schetsen te testen en te valideren bij de gebruikers. Na de feedback van de opdrachtgever ben ik direct begonnen met de high fidelity ontwerpen. Tijdens het ontwerpen heb ik ook rekening gehouden met de 10 Usability Heuristics for User Interface Design van Jakob Nielsen. De reden waarom ik de 10 Usability Heuristics heb toegepast is omdat het een groot project betreft. Hiermee wordt de kans om bepaalde belangrijke elementen te vergeten in het ontwerp geminimaliseerd. De 10 Heuristics was voor mij de lijndraad in mijn Interface Ontwerp.   

Prototype & Testing

Nadat de high fidelity ontwerpen zijn afgerond, ben ik begonnen met het klikbare prototype dat is ontwikkeld in Adobe XD. Vervolgens heb ik de user flow gemaakt met de applicatie Overflow. De userflow is erg handig voor het ontwikkelteam. Het ontwikkelteam kan in één oogopslag zien hoe de interacties lopen binnen de applicatie.

Door het beperkte budget was het belangrijk om efficiënt om te gaan met gebruikerstesten. Het was niet mogelijk om meerdere gebruikerstesten uit te voeren. Hierdoor heb ik besloten om eerst heuristic evaluation uit te voeren. Dit is een manier van testen met een expert. Een expert is een andere UX designer die niet betrokken is bij het project en bekijkt het product vanuit zijn expertise en benoemt eventuele mogelijke usability issues.

User flow

Belangrijke inzichten uit heuristic evaluation

 • Gebruikers kunnen niet makkelijk terug naar de pagina waar alle supermarkten staan
 • De supermarkten login bevindt zich onderaan de pagina op de homepagina en daardoor zouden de supermarkteigenaren lang kunnen zoeken naar hun eigen login portal

User testing
Nadat mogelijke usability problemen er zijn uitgehaald, heb ik user tests gehouden met 6 testpersonen waarvan 4 eindgebruikers en 2 supermarkt eigenaren. Hiervoor heb eerst een aantal taakscenario’s opgesteld. Taakscenario’s zijn taken die de gebruikers zelf moeten lezen (dat geeft ze iets meer context) en vervolgens dienen ze die taak uit te voeren. Tijdens de test heb ik de gebruikers geobserveerd en eventueel doorgevraagd om achterliggende gedachtes te begrijpen.

Belangrijkste inzichten usability test

 • Gebruikers weten niet hoe ze weer terug op de categoriepagina kunnen komen
 • Gebruikers weten niet hoe ze moeten switchen van categorie op de productpagina
 • Gebruikers komen pas checkout pagina achter dat ze een account kunnen aanmaken
 • Supermarkteigenaren hadden moeite met instellen van bezorgmomenten en afhaaldagen. Supermarkteneigenaren hadden moeite met sorteren van bestellingen. Hierbij zou je kunnen denken aan orders die zijn besteld, verzonden en worden voorbereid.

Deliverables

Na de usertest zijn de wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Vervolgens zijn de ontwerpen aangeleverd in Adobe XD developer mode. Hiermee kunnen de ontwikkelaars alle benodigde assets raadplegen om het ontwerp te realiseren.