Easy-L

IOS en Android Applicatie

Rol: Interaction Designer
Duur: Jan 2017 – Nov 2017

Easy-L is gestart door een projectgroep van 4 personen. De aanleiding voor het project was dat de projectgroep heeft ervaren dat de huidige rijscholen momenteel nog steeds werken met pen en papier. Het doel van het project is dat rijscholen een switch maken naar digitalisatie. De start-up is bedoeld voor rijscholen die werkzaam zijn als zelfstandige ondernemers. Ik als user experience designer had de verantwoordelijkheid om te onderzoeken hoe aan de applicatie vormgegeven kon worden. Hierbij heb ik rekening gehouden met de rijscholen en de gebruikers (leerlingen) van de app.

Header Easy-L

User Research

Ik ben begonnen met het interviewen van zelfstandige rijscholen. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe rijscholen de planningen van de leerlingen organiseren. Daarnaast heb ik leerlingen geïnterviewd die op dat moment nog rijlessen gekregen en leerlingen geïnterviewd die in de afgelopen periode zijn geslaagd voor hun examen. Hierdoor heb ik inzichten gekregen over hoe rijscholen en leerlingen het proces hebben ervaren.

Pijnpunten

Na mijn onderzoek heb ik een analyse gemaakt over de inzichten die ik heb opgedaan. De belangrijkste punten waarop ik me heb gefocust zijn:

Vergeten
Het is een aantal keren voorgekomen dat studenten vergaten dat ze een rijles hadden. De instructeur stond dan voor de deur van een leerling te wachten. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de tijd die is ingepland voor de leerling.

Communicatie
Veel rijscholen kampen met het probleem dat er miscommunicatie ontstaat met leerlingen over de ophaalplaats. Soms geven leerlingen namelijk aan dat zij ergens anders opgehaald willen worden, bijvoorbeeld op hun school. De rijinstructeur vergeet dit te noteren en rijdt automatisch naar het huis van de leerling. Ook dit gaat ten koste van de tijd die is ingepland of zorgt voor uitloop van de planning.

Onduidelijkheid voortgang lessen
De leerlingen weten meestal niet welke oefeningen er nog uitgevoerd gaan worden. Zij hebben geen beeld van wat zij al kunnen en wat zij nog moeten leren. Daarnaast weten zij ook niet hoeveel lessen zij nog moeten volgen om een praktijkexamen te mogen doen.

Oplossing

Nadat ik de problemen heb geanalyseerd, ben ik begonnen met high fidelity design. De sketching en wireframes zijn niet uitgevoerd in dit designproces.

Planning
Hieronder is het proces te zien hoe een rijschool met een leerling een afspraak kan inplannen via de app. Deze proces kan ook andersom lopen zodat de leerling een afspraak kan inplannen. Via deze weg heb ik geprobeerd om ervoor te zorgen dat beide gebruikers elkaars afspraken bevestigen. Als de afspraak wordt bevestigd komt deze automatisch in de agenda te staan.

Solutions-01

Planning

Informatiegegevens leerling
De rijschool kan verschillende informatie opslaan in de applicatie over de leerling. Ook kan de rijschool verschillende adresgegevens invoeren en deze adressen hernoemen naar bepaalde plek of locatie. Je zou bijvoorbeeld een extra adres kunnen invoegen waar de leerling studeert. Als de leerling vanuit school opgehaald wil worden kan de rijschool direct naar school rijden om de leerling op te halen.

Solutions-02

Informatiegegevens

Voortgang leerling
De rijschool heeft voor zichzelf een voortgangsrapport die wordt gebruikt bij leerlingen om de voortgang bij te houden. De leerlingen kunnen een voldoende (V) of onvoldoende (O) scoren voor een bepaalde oefening. Ook kan de rijschool ervoor kiezen om een bepaalde oefening te laten herhalen (H). De leerling kan vanuit de applicatie volgen welke oefeningen zijn behaald en welke oefeningen nog de leerling moet uitvoeren. Zo heb ik ervoor gezorgd dat de leerling ook weet wat hem nog te wachten staat en wat hij kan verwachten vanuit zijn rijschool.

Solutions-03

Voortgang leerling

User flow

De user flow hieronder is bedoeld voor de rijscholen.

Voor rijscholen

De user flow hieronder is bedoeld voor de leerlingen die rijlessen volgen.

Voor leerlingen

High fidelity

Hieronder zijn alle user interface elementen te zien.

High fidelity-01
High fidelity-02
High fidelity-03

Usability testing

Het ontwerp is getest op 6 rijscholen. De bedoelding van de user test was om te bekijken of de rijscholen de interface begrijpen en of de interface gebruikersvriendelijk was.

Deliverables

Na de usertest zijn er kleine aanpassingen gedaan in het ontwerp. Voorts heb ik alle assests klaargezet voor de ontwikkelaar om het ontwerp te realiseren.